13 04 2007

Yeni 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu.Tam Metin. -1-

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

KANUN NO. 5607

KABUL TARİHİ : 21/3/2007

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ VE TANIMLAR

             AMAÇ

             MADDE 1 – (1) BU KANUNUN AMACI, KAÇAKÇILIK FİİLLERİ VE YAPTIRIMLARI İLE KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME, İZLEME, ARAŞTIRMA USÛL VE ESASLARINI BELİRLEMEKTİR.

             TANIMLAR

             MADDE 2 – (1) BU KANUNDA YER ALAN;

             A) GÜMRÜK VERGİLERİ: GÜMRÜK İDARESİ VEYA BAŞKA İDARELERCE, EŞYANIN İTHALİ VEYA İHRACINA BAĞLI OLARAK UYGULANAN VERGİLER İLE DİĞER MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLERİ,

             B) GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER: ULUSLARARASI KIYMET SÖZLEŞMESİNE GÖRE BELİRLENECEK; İTHAL EŞYASI İÇİN EŞYANIN CIF KIYMETİ İLE GÜMRÜK VERGİLERİ TOPLAMINI, İHRAÇ EŞYASI İÇİN FOB KIYMETİ İLE GÜMRÜK VERGİLERİ TOPLAMINI,

             İFADE EDER.

 

İKİNCİ BÖLÜM

KAÇAKÇILIK FİİLLERİ

             SUÇLAR VE KABAHATLER

             MADDE 3 – (1) EŞYAYI, GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TÂBİ TUTMAKSIZIN TÜRKİYE’YE İTHAL EDEN KİŞİ, BİR YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS VE ONBİN GÜNE KADAR ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR. EŞYANIN, BELİRLENEN GÜMRÜK KAPILARI DIŞINDAN TÜRKİYE’YE İTHAL EDİLMESİ HALİNDE, VERİLECEK CEZA ÜÇTE BİRİNDEN YARISINA KADAR ARTIRILIR.

             (2) EŞYAYI, SAHTE BELGE KULLANMAK SURETİYLE GÜMRÜK VERGİLERİ KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMEKSİZİN, TÜRKİYE’YE İTHAL EDEN KİŞİ, BİR YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS VE ONBİN GÜNE KADAR ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

             (3) TRANSİT REJİMİ ÇERÇEVESİNDE TAŞINAN SERBEST DOLAŞIMDA BULUNMAYAN EŞYAYI, REJİM HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK GÜMRÜK BÖLGESİNDE BIRAKAN KİŞİ, ALTI AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VE BEŞBİN GÜNE KADAR ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

             (4) BELLİ BİR AMAÇ İÇİN KULLANILMAK VEYA İŞLENMEK ÜZERE ÜLKEYE GEÇİCİ İTHALAT VE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN EŞYAYI, SAHTE BELGE İLE YURT DIŞINA ÇIKARMIŞ GİBİ İŞLEM YAPAN KİŞİ, ALTI AYDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS VE BEŞBİN GÜNE KADAR ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

             (5) BİRİNCİ İLÂ DÖRDÜNCÜ FIKRALARDA TANIMLANAN FİİLLERİN İŞLENMESİNE İŞTİRAK ETMEKSİZİN, BUNLARIN KONUSUNU OLUŞTURAN EŞYAYI, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK VE TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALAN, SATIŞA ARZ EDEN, SATAN, TAŞIYAN VEYA SAKLAYAN KİŞİ, ALTI AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VE BEŞBİN GÜNE KADAR ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

             (6) ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE GÜMRÜK VERGİLERİNDEN KISMEN VEYA TAMAMEN MUAF OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYAYI, İTHAL AMACI DIŞINDA BAŞKA BİR KULLANIMA TAHSİS EDEN, SATAN VEYA DEVREDEN YA DA BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK SATIN ALAN VEYA KABUL EDEN KİŞİ, ÜÇ AYDAN BİR YILA KADAR HAPİS VE BEŞBİN GÜNE KADAR ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

             (7) İTHALİ KANUN GEREĞİ YASAK OLAN EŞYAYI İTHAL EDEN KİŞİ, FİİL DAHA AĞIR BİR CEZAYI GEREKTİREN SUÇ OLUŞTURMADIĞI TAKDİRDE, İKİ YILDAN ALTI YILA KADAR HAPİS VE YİRMİBİN GÜNE KADAR ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR. İTHALİ YASAK EŞYAYI, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK SATIN ALAN, SATIŞA ARZ EDEN, SATAN, TAŞIYAN VEYA SAKLAYAN KİŞİ, AYNI CEZA İLE CEZALANDIRILIR.

             (8) ANTREPO VEYA GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNDEKİ SERBEST DOLAŞIMDA BULUNMAYAN EŞYAYI, GÜMRÜK İDARESİNİN İZNİ OLMADAN KISMEN VEYA TAMAMEN ÇIKARAN VEYA DEĞİŞTİREN KİŞİYE, EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN İKİ KATI İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR.

             (9) GEÇİCİ İTHALAT, DAHİLDE İŞLEME VE GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ ÇERÇEVESİNDE ÜLKEYE GETİRİLEN EŞYAYI, GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKSİZİN SERBEST DOLAŞIMA SOKAN KİŞİYE, EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN İKİ KATI İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR.

             (10) GENEL DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEMLERLE İTHALİ YASAKLANAN EŞYAYI İTHAL EDEN KİŞİYE, EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN DÖRT KATI İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR. EŞYANIN DEĞERSİZ, ARTIK VEYA ATIK MADDE OLMASI DURUMUNDA, İDARÎ PARA CEZASI; DÖKME HALİNDE GELEN EŞYA İÇİN TON BAŞINA YİRMİBİN TÜRK LİRASI, AMBALAJLI GELMESİ HALİNDE KAP BAŞINA DÖRTYÜZ TÜRK LİRASI OLARAK HESAPLANIR.

             (11) İTHALİ, LİSANSA, ŞARTA, İZNE, KISINTIYA VEYA BELLİ KURULUŞLARIN VERECEĞİ UYGUNLUK VEYA YETERLİLİK BELGESİNE TÂBİ OLAN EŞYAYI, ALDATICI İŞLEM VE DAVRANIŞLARLA İTHAL EDEN KİŞİYE, EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN İKİ KATI İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR. EŞYANIN DEĞERSİZ, ARTIK VEYA ATIK MADDE OLMASI DURUMUNDA, İDARÎ PARA CEZASI; DÖKME HALİNDE GELEN EŞYA İÇİN TON BAŞINA BEŞBİN TÜRK LİRASI, AMBALAJLI GELMESİ HALİNDE KAP BAŞINA YÜZ TÜRK LİRASI OLARAK HESAPLANIR.

             (12) İHRACI KANUN GEREĞİ YASAK OLAN EŞYAYI TÜRKİYE’DEN İHRAÇ EDEN KİŞİ, FİİL DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN BAŞKA BİR SUÇ OLUŞTURMADIĞI TAKDİRDE ALTI AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VE BEŞBİN GÜNE KADAR ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

             (13) GENEL DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEMLERLE İHRACI YASAKLANAN EŞYAYI İHRAÇ EDEN KİŞİYE, EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN İKİ KATI İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR. İHRACI, LİSANSA, ŞARTA, İZNE, KISINTIYA VEYA BELLİ KURULUŞLARIN VERECEĞİ UYGUNLUK VEYA YETERLİLİK BELGESİNE TÂBİ OLAN EŞYAYI ALDATICI İŞLEM VE DAVRANIŞLARLA İHRAÇ EDEN KİŞİYE, EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN YARISI KADAR İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR.

             (14) İHRACAT GERÇEKLEŞMEDİĞİ HALDE GERÇEKLEŞMİŞ GİBİ GÖSTERMEK YA DA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACATA KONU MALIN CİNS, MİKTAR, EVSAF VEYA FİYATINI DEĞİŞİK GÖSTEREREK İLGİLİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE TEŞVİK, SÜBVANSİYON VEYA PARASAL İADELERDEN YARARLANMAK SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAYAN KİŞİ, BİR YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS VE ONBİN GÜNE KADAR ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR. BEYANNAME VE EKİ BELGELERDE GÖSTERİLEN İLE GERÇEKTE İHRAÇ EDİLEN EŞYA ARASINDA YÜZDE ONU AŞMAYAN BİR FARK BULUNMASI HALİNDE, SADECE 27/10/1999 TARİHLİ VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞLEM YAPILIR.

             (15) GÜMRÜK VERGİLERİ ÖDENMEK SURETİYLE İHRAÇ EDİLEBİLEN EŞYAYI, GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TÂBİ TUTMAKSIZIN VEYA ALDATICI İŞLEM VE DAVRANIŞLARLA GÜMRÜK VERGİLERİ KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMEKSİZİN TÜRKİYE’DEN İHRAÇ EDEN KİŞİYE, EŞYANIN GÜMRÜK VERGİLERİNİN İKİ KATI İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR.

             (16) İHRACATIN, ARACI ŞİRKET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HALİNDE, İŞTİRAKE İLİŞKİN HÜKÜMLER SAKLI KALMAK ÜZERE BU MADDE HÜKÜMLERİNE GÖRE CEZA YAPTIRIMI, İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ İHRACATÇILAR HAKKINDA UYGULANIR. ANCAK BU KANUNUN GEREKLİ KILDIĞI NEZARET GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYEN ARACI ŞİRKET YETKİLİLERİNE, MALIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN YARISI KADAR İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR.

             (17) ONALTINCI FIKRA HARİÇ, BU MADDEDE TANIMLANAN KABAHATLER, ANCAK KASTEN İŞLENEBİLİR.

             (18) YUKARIDAKİ FIKRALARDA TANIMLANAN SUÇLAR İLE ONUNCU FIKRADA TANIMLANAN KABAHAT FİİLLERİ, TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞ OLSA BİLE, TAMAMLANMIŞ GİBİ CEZALANDIRILIR.

             NİTELİKLİ HALLER

             MADDE 4 – (1) BU KANUNDA TANIMLANAN SUÇLARIN VE KABAHATLERİN, BİR ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENMESİ HALİNDE, VERİLECEK CEZA İKİ KAT ARTIRILIR.

             (2) BU KANUNDA TANIMLANAN SUÇLARIN VE KABAHATLERİN, ÜÇ VEYA DAHA FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ HALİNDE, VERİLECEK CEZA YARI ORANINDA ARTIRILIR.

             (3) BU KANUNDA TANIMLANAN SUÇLARIN, TÜZEL KİŞİNİN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE VEYA YARARINA OLARAK İŞLENMESİ HALİNDE, AYRICA BUNLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİNE HÜKMOLUNUR.

             (4) BU KANUNDA TANIMLANAN SUÇLARIN, KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİ ÖNLEMEK, İZLEMEK, ARAŞTIRMAK VE SORUŞTURMAKLA GÖREVLİ KİŞİLER TARAFINDAN VEYA MESLEK VE SANATIN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLARDAN YARARLANMAK SURETİYLE İŞLENMESİ HALİNDE, VERİLECEK CEZA YARI ORANINDA ARTIRILIR.

             (5) BU KANUNDA TANIMLANAN SUÇLARIN VE KABAHATLERİN, BELGEDE SAHTECİLİK YAPILARAK İŞLENMESİ HALİNDE, AYRICA BU SUÇTAN DOLAYI DA CEZAYA HÜKMOLUNUR.

             (6) KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİ ÖNLEMEK, İZLEMEK VE ARAŞTIRMAKLA GÖREVLİ OLUP DA BU KANUNDA TANIMLANAN SUÇLARIN İŞLENMESİNE KASTEN GÖZ YUMAN KİŞİ, İŞLENEN SUÇUN MÜŞTEREK FAİLİ OLARAK SORUMLU TUTULUR.

             (7) KAÇAKÇILIK SUÇUNUN KONUSUNU OLUŞTURAN EŞYANIN, DEVLETİN SİYASÎ, İKTİSADÎ VEYA ASKERÎ GÜVENLİĞİNİ BOZACAK YA DA ÇEVRE VEYA TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK NİTELİKTE OLMASI HALİNDE, FİİL DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN BİR SUÇ OLUŞTURMADIĞI TAKDİRDE, VERİLECEK HAPİS CEZASI ON YILDAN AZ OLAMAZ.

             ETKİN PİŞMANLIK

             MADDE 5 – (1) 3 ÜNCÜ MADDEDE TANIMLANAN SUÇLARDAN VEYA KABAHATLERDEN BİRİNE İŞTİRAK ETMİŞ OLAN KİŞİ; RESMÎ MAKAMLAR TARAFINDAN HABER ALINMADAN ÖNCE, FİİLİ, DİĞER FAİLLERİ VE KAÇAK EŞYANIN SAKLANDIĞI YERLERİ MERCİİNE HABER VERİRSE, VERİLEN BİLGİNİN, FAİLLERİN YAKALANMASINI VEYA KAÇAK EŞYANIN ELE GEÇİRİLMESİNİ SAĞLAMASI HALİNDE CEZALANDIRILMAZ. HABER ALINDIKTAN SONRA FİİLİN BÜTÜNÜYLE ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET VE YARDIM EDEN KİŞİYE VERİLECEK CEZA ÜÇTE İKİ ORANINDA İNDİRİLİR.

             (2) YEDİNCİ FIKRASI HARİÇ, 3 ÜNCÜ MADDEDE TANIMLANAN SUÇLARDAN BİRİNİ İŞLEMİŞ OLAN KİŞİ, ETKİN PİŞMANLIK GÖSTEREREK, SORUŞTURMA EVRESİ SONA ERİNCEYE KADAR SUÇ KONUSU EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN İKİ KATI KADAR PARAYI DEVLET HAZİNESİNE ÖDEDİĞİ TAKDİRDE, HAKKINDA, BU KANUNDA TANIMLANAN KAÇAKÇILIK SUÇLARINDAN DOLAYI VERİLECEK CEZA YARI ORANINDA İNDİRİLİR. BU FIKRA HÜKMÜ, MÜKERRİRLER HAKKINDA VEYA SUÇUN BİR ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENMESİ HALİNDE UYGULANMAZ.

             YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN KAÇAK EŞYA

             MADDE 6 – (1) YOLCULARIN, GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE ZATÎ VE HEDİYELİK EŞYA KAPSAMI DIŞINDA OLUP BEYANLARINA AYKIRI OLARAK ÜZERLERİNDE, EŞYASI ARASINDA VEYA TAŞIMA ARAÇLARINDA ÇIKAN YA DA BAŞKASINA AİT OLDUĞU HALDE KENDİ ZATÎ EŞYASIYMIŞ GİBİ GÖSTERDİKLERİ EŞYANIN GÜMRÜK VERGİLERİ, GÜMRÜK İDARELERİNCE İKİ KAT OLARAK ALINIR VE EŞYA SAHİBİNE TESLİM EDİLİR.

             (2) SÖZ KONUSU EŞYANIN GÜMRÜKTEN KAÇIRILMAK AMACINA YÖNELİK OLARAK SAKLANMIŞ VEYA GİZLENMİŞ OLARAK BULUNMASI DURUMUNDA GÜMRÜK İDARELERİNCE EŞYANIN GÜMRÜK VERGİLERİ ÜÇ KAT OLARAK ALINIR VE EŞYA SAHİBİNE TESLİM EDİLİR.

             (3) BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARDA BELİRTİLEN EŞYA, GÜMRÜK VERGİLERİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE, GÜMRÜĞE TERKEDİLMİŞ SAYILIR.

             (4) YOLCULARIN, BEYANLARINA AYKIRI OLARAK ÜZERLERİNDE, EŞYASI ARASINDA VEYA TAŞIMA ARAÇLARINDA ÇIKAN EŞYANIN TİCARÎ MAHİYETTE VEYA İTHALİ VEYA İHRACININ YASAK OLMASI HALİNDE 3 ÜNCÜ MADDE HÜKÜMLERİ UYGULANIR.

             DENİZ TAŞITLARI

             MADDE 7 – (1) HUKUKEN GEÇERLİ BİR MAZERETİ OLMADIĞI HALDE, İZİNSİZ OLARAK GÜMRÜK BÖLGESİNE GİREREK SAHİLE VEYA BİR BAŞKA GEMİYE YANAŞAN GEMİNİN KAPTANI, GEMİDE YASAK EŞYA YA DA YÜKLEME VEYA TAŞIMA BELGELERİNDE YER ALMAYAN EŞYA BULUNMASI HALLERİNDE, BU KANUNDAKİ KAÇAKÇILIK SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERE GÖRE CEZALANDIRILIR.

             (2) YABANCI ÜLKELERDEN GELDİĞİ HALDE GEÇERLİ NEDEN OLMAKSIZIN, BELGELERİNİN GÖSTERDİĞİ ROTA DIŞINDA TÜRKİYE KARASULARINDA RASTLANAN GAYRİSAFÎ İKİYÜZ TONİLATO HACMİNDEN AŞAĞI TAŞITLARIN YÜKÜNE ELKONULUR. YÜKÜ BULUNMADIĞI HALDE, YÜKÜ OLMADIĞINI VEYA BAŞKA BİR LİMANA ÇIKARILDIĞINI VEYA AVARYA OLDUĞUNU KANITLAYAMAYAN GEMİ KAPTAN VEYA ACENTESİNE, TONİLATO BAŞINA YÜZ TÜRK LİRASI İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR.

             TEKERRÜR

             MADDE 8 – (1) BU KANUNDAKİ KABAHATLER DOLAYISIYLA VERİLEN İDARÎ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARAR KESİNLEŞTİKTEN SONRA TEKRAR KABAHAT İŞLENMESİ HALİNDE TEKERRÜR HÜKÜMLERİ UYGULANIR.

             (2) TEKERRÜR HALİNDE, İDARÎ PARA CEZASI YARI ORANINDA ARTIRILIR.

             (3) İDARÎ PARA CEZASININ TAMAMEN YERİNE GETİRİLMESİNDEN İTİBAREN ÜÇ YIL GEÇTİKTEN SONRA İŞLENEN KABAHAT AÇISINDAN, ÖNCEKİ KABAHAT, TEKERRÜRE ESAS TEŞKİL ETMEZ.

             (4) TEKERRÜRE ESAS ALINACAK İDARÎ PARA CEZALARI HAKKINDAKİ KAYITLARIN, GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI BÜNYESİNDE TUTULMASINA İLİŞKİN ESAS VE USÛLLER YÖNETMELİKLE DÜZENLENİR.

            

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

USÛL HÜKÜMLERİ

             ARAMA VE ELKOYMA

             MADDE 9 – (1) KAÇAK EŞYA, HER TÜRLÜ SİLÂH, MÜHİMMAT, PATLAYICI VE UYUŞTURUCU MADDELERİN BULUNDUĞUNDAN ŞÜPHE EDİLEN HER TÜRLÜ KAP, AMBALAJ VEYA TAŞIMAYA YARAYAN DİĞER ARAÇLAR İLE KİŞİLERİN ÜZERLERİNDE YAPILACAK ARAMA VE ELKOYMALAR, 4/12/2004 TARİHLİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU UYARINCA YERİNE GETİRİLİR.

             (2) GÜMRÜK SALONLARI VE GÜMRÜK KAPILARINDA KAÇAK EŞYA SAKLADIĞINDAN KUŞKULANILAN KİŞİLERİN ÜZERİ, EŞYASI, YÜKLERİ VE ARAÇLARI GÜMRÜK KONTROLÜ AMACIYLA GÜMRÜK GÖREVLİLERİNCE ARANABİLİR. YAPILAN ARAMA SONUCUNDA TESPİT EDİLEN KAÇAK EŞYAYA DERHAL ELKONULUR.

             (3) GÜMRÜK BÖLGESİNE, GÜMRÜK KANUNU GEREĞİNCE BELİRLENEN KAPI VE YOLLARDAN BAŞKA YERLERDEN GİRMEK, ÇIKMAK VEYA GEÇMEK YASAKTIR. BU YERLERDE RASTLANACAK KİŞİ VE HER NEVİ TAŞIMA ARAÇLARI YETKİLİ MEMURLAR TARAFINDAN DURDURULUR VE KİŞİLERİN EŞYA, YÜK VE ÜZERLERİ İLE VARSA TAŞIMA ARAÇLARI ARANIR. YAPILAN ARAMA SONUCUNDA TESPİT EDİLEN KAÇAK EŞYAYA DERHAL ELKONULUR.

             KAÇAK EŞYA NAKLİNDE KULLANILAN TAŞITA ELKOYMA

             MADDE 10 – (1) BU KANUNDA TANIMLANAN SUÇLARIN İŞLENMESİNDE KULLANILAN TAŞITLARA, CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 128 İNCİ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASI HÜKMÜNE GÖRE ELKONULUR.

             (2) 13 ÜNCÜ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINA GİRMESİ, TÜRKİYE’DE SİCİLE KAYITLI OLMAMASI YA DA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA DEVAM EDERKEN, KAÇAKÇILIK SUÇUNUN İŞLENMESİNDE TEKRAR KULLANILMASI HALİNDE, ELKONULAN ARAÇ ALIKONULUR. SAHİBİNİN ARACIN DEĞERİ KADAR TEMİNATI ALIKOYMA TARİHİNDEN İTİBAREN OTUZ GÜN İÇİNDE GÜMRÜK İDARESİNE TESLİM ETMESİ HALİNDE, ARAÇ SAHİBİNE İADE EDİLİR. AKSİ TAKDİRDE, TASFİYE İDARESİ TARAFINDAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA SONUCU BEKLENMEKSİZİN DERHAL TASFİYE OLUNUR. TASFİYENİN SATIŞ SURETİYLE GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE, SATIŞTAN ELDE EDİLEN GELİRDEN TAŞITIN MUHAFAZA EDİLMESİ VE SATIŞI İÇİN GEREKLİ OLAN BÜTÜN MASRAFLAR KARŞILANDIKTAN SONRA KALAN MİKTAR, KOVUŞTURMA SONUCUNA GÖRE İŞLEM YAPILMAK ÜZERE EMANET HESABINA ALINIR.

             (3) İKİNCİ FIKRA HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDAKİ DEĞERDEN, KARA TAŞITLARINDA KASKO DEĞERİ; DENİZ TAŞITLARINDA, TEKNE VE MAKİNE SİGORTASINA ESAS TEŞKİL EDEN DEĞER; SİGORTASIZ TAŞITLAR İLE HAVA VE DEMİRYOLU TAŞITLARINDA İSE PİYASA DEĞERİ ANLAŞILIR.

             ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI

             MADDE 11 – (1) KAÇAK ŞÜPHESİYLE ELKONULAN EŞYA İLE 10 UNCU MADDENİN İKİNCİ FIKRASI GEREĞİNCE ALIKONULAN HER TÜRLÜ TAŞIT VE ARAÇ; MİKTARI, CİNSİ, MARKASI, TİPİ, MODELİ, SERİ NUMARASI GİBİ EŞYANIN AYIRICI ÖZELLİKLERİNİ GÖSTERİR BİR TUTANAKLA GÜMRÜK İDARESİNE TESLİM EDİLİR.

             (2) GÜMRÜK İDARESİ, KAÇAK EŞYA VE TAŞITLARIN MUHAFAZASI İÇİN GEREKLİ GÖRÜLEN YERLERDE DEPO TEMİN EDER.

             (3) 10 UNCU MADDENİN İKİNCİ FIKRASI HÜKÜMLERİNE GÖRE ALIKONULARAK GÜMRÜK İDARESİNE TESLİM EDİLEN DENİZ TAŞITLARI, TEMİNATLA TESLİM ALINMAMASI HALİNDE, MUHAFAZA VE ZORUNLU BAKIM GİDERLERİ SAHİPLERİNCE YA DA DONATANLARINCA KARŞILANMAK ÜZERE GÜMRÜK İDARESİNCE BELİRLENEN LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR. MASRAFLAR, SAHİPLERİNCE YA DA DONATANLARINCA KARŞILANDIĞI SÜRECE, TAŞITIN TASFİYESİ YOLUNA GİDİLMEZ.

             (4) BİRİNCİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALAR UYARINCA ELKONULAN HER TÜRLÜ EŞYA VE TAŞIMA ARAÇLARININ MUHAFAZASI, DEPOLANMASI, YÜKLENMESİ, BOŞALTILMASI VE NAKLİYESİ GİBİ NEDENLERLE YAPILAN MASRAFLAR, GÜMRÜK İDARESİNCE KARŞILANIR.

             (5) GÜMRÜK İDARESİNİN BU MADDE GEREĞİNCE İHTİYACI OLAN GİDERLER, GENEL BÜTÇENİN İLGİLİ TERTİBİNDEN KARŞILANIR.

             YASAK EŞYANIN GERİ GÖNDERİLMESİ

             MADDE 12 – (1) YABANCI ÜLKELERDEN GELEN YASAK EŞYA, YÜKLEME VEYA TAŞIMA BELGELERİNDE BELİRTİLEREK GÜMRÜĞE GETİRİLİRSE, TEMİNAT ALTINDA VE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINARAK GELDİĞİ YERE VEYA DİĞER BİR ÜLKEYE İADE VE SEVK OLUNUR.

             (2) KAÇAKÇILIK SUÇUNUN KONUSUNU, TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNÜNDEN TEHLİKELİ VE ZARARLI EŞYA İLE ATIK MADDELERİN OLUŞTURMASI HALİNDE, İLGİLİLER HAKKINDA SORUŞTURMA İŞLEMLERİ BAŞLATILMAKLA BİRLİKTE, BUNLAR GÜMRÜK YETKİLİLERİ TARAFINDAN DERHAL GETİRİLDİĞİ ÜLKEYE İADE EDİLİR.

             MÜSADERE

             MADDE 13 – (1) BU KANUNDA TANIMLANAN SUÇLARLA İLGİLİ OLARAK 26/9/2004 TARİHLİ VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN EŞYA VE KAZANÇ MÜSADERESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ UYGULANIR. ANCAK KAÇAK EŞYA TAŞIMASINDA BİLEREK KULLANILAN VEYA KULLANILMAYA TEŞEBBÜS EDİLEN HER TÜRLÜ TAŞIMA ARACININ MÜSADERE EDİLEBİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ KOŞULLARDAN BİRİNİN GERÇEKLEŞMESİ GEREKİR:

             A) KAÇAK EŞYANIN, SUÇUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRACAK VEYA FİİLİN ORTAYA ÇIKMASINI EN

7982
0
0
Yorum Yaz